prod01-1        隨著生活品質提高,我們 對浴廁門的要求,已不再是單純,一片可開可關的門就能滿足。 
以目前寸土寸金的情況下,我們如何設計一組,不佔空間且美觀,並能充分利用浴 室內僅有的空間,作最大的使用,是大家共同的希望。
本公司研發一套折門正是解決以上問題的新產品。
傳統浴廁門新式折門
grss22sgrss11s
         選用新式折門,立即改善浴室活動空間
12        門扇縮一尺   空間大一倍
                             讓浴廁空間變大   更好擺設使用
        多一點空間   多一點方便
                             門扇迴旋距離縮小   更好進出